Załącznik nr 4 do SWZ- wykaz obiektów z podziałem na planowane zużycie energii | Zakup i dystrybucja energii cieplnej w latach 2022-2024 do nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.