Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | „Zaprojektuj i wybuduj: skwer przy Galerii Mokotów przy ul. Wołoskiej/ Marynarskiej w Warszawie”