Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | „Zaprojektuj i wybuduj: skwer przy Galerii Mokotów przy ul. Wołoskiej/ Marynarskiej w Warszawie”