Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz robót budowlanych | „Zaprojektuj i wybuduj: skwer przy Galerii Mokotów przy ul. Wołoskiej/ Marynarskiej w Warszawie”