Załącznik nr 1 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy | „Zaprojektuj i wybuduj: skwer przy Galerii Mokotów przy ul. Wołoskiej/ Marynarskiej w Warszawie”