Komunikat nr 2 z dnia 12.04.2022.BES | Wykonanie w latach 2022-2023 prac utrzymaniowych koryt kanałów i wybranych obiektów gospodarki wodnej zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy