Ogłoszenie o zamówieniu – projekt.BES | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy