Informacja o wyborze oferty w zakresie części 7.BES | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy