Informacja o wyborze oferty w zakresie części 6.BES | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy