Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie.BES | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy