Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty | Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie