Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie