Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie