Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówieniu | Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie