Ogłoszenie o zamówieniu | Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie