Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.BES | Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie