Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.BES | Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie