Załącznik nr 6.1-11 do SWZ – Kosztorysy (załącznik nr 1 do UMOWY) | Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy