Załącznik nr 2 do SWZ – Wykaz ulic wraz z powierzchniami (załącznik nr 2 do UMOWY) zmiana 15.12.2021 | Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy