Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 10 — KOREKTA.BES | Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy