Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
01.12.2021 | Postępowanie 124/PN/2021

Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy

Share

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Warunki realizacji umowy i standardy jakościowe wykonania prac (załącznik nr 3 do UMOWY)
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – Wykaz ulic wraz z powierzchniami (załącznik nr 2 do UMOWY)
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 8. Załącznik nr 6.1-11 do SWZ – Kosztorysy (załącznik nr 1 do UMOWY)
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – formularz oferty
 10. Załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy
 11. Komunikat nr 1 z dnia 02.12.2021.BES
 12. SWZ zmiana 02.12.2021
 13. Komunikat nr 2 z dnia 08.12.2021.BES
 14. SWZ zmiana 08.12.2021
 15. Załącznik nr 2 do SWZ – Wykaz ulic wraz z powierzchniami (załącznik nr 2 do UMOWY) zmiana 08.12.2021
 16. Załącznik nr 6.1-11 do SWZ – Kosztorysy (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 08.12.2021
 17. Załącznik nr 7 do SWZ – formularz oferty zmiana 08.12.2021
 18. Komunikat nr 3 z dnia 09.12.2021.BES
 19. Załącznik nr 6.1-11 do SWZ – Kosztorysy (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 09.12.2021
 20. Informacja o wniesieniu odwołania.BES
 21. Odwołanie Wykonawcy Remondis sp. z o.o
 22. Komunikat nr 4 z dnia 14.12.2021.BES
 23. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 17.12.2021
 24. SWZ zmiana 14.12.2021
 25. Komunikat nr 5 z dnia 15.12.2021.BES
 26. Załącznik nr 1 do SWZ – Warunki realizacji umowy i standardy jakościowe wykonania prac (załącznik nr 3 do UMOWY) zmiana 15.12.2021
 27. Załącznik nr 2 do SWZ – Wykaz ulic wraz z powierzchniami (załącznik nr 2 do UMOWY) zmiana 15.12.2021
 28. Załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy zmiana 15.12.2021
 29. Komunikat nr 6 z dnia 29.12.2021.BES
 30. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 03.01.2022
 31. SWZ zmiana 29.12.2021
 32. Załącznik nr 6.1-15 do SWZ – Kosztorysy (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 29.12.2021
 33. Komunikat nr 7 z dnia 03.01.2022.BES
 34. Załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ zmiana 03.01.2022
 35. Komunikat nr 8 z dnia 04.01.2022.BES
 36. Załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy zmiana 04.01.2022
 37. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
 38. Informacja o złożonych ofertach.BES
 39. Informacja o złożonych ofertach KOREKTA.BES
 40. Informacja o złożonych ofertach KOREKTA – SPROSTOWANIE.BES

 

 

 

 

Newsletter
Share
Secured By miniOrange