Zalacznik nr 7 do SWZ – formularz ofertowy (załącznik nr 5 do UMOWY)_19.01.2023 | Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego”