Zalacznik nr 7 do SWZ – formularz ofertowy (załącznik nr 5 do UMOWY) | Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego”