Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego”