Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz robót budowlanych | Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego”