Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do UMOWY)_19.01.2023 | Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego”