Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do UMOWY) | Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego”