Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia | Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego”