Załącznik nr 7.4 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 4 (24 obiektów) 04.01.2023 | Wykonanie prac polegających na bieżących utrzymaniu, napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych obiektach, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy