Załącznik nr 7.2 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 2 (21 obiektów) | Wykonanie prac polegających na bieżących utrzymaniu, napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych obiektach, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy