Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3.BES | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy