Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1.BES | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy