Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.BES | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy