Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Usługa polegająca na utrzymaniu w czystości oraz na wyposażeniu w środki czystości toalety publicznych w Ogrodzie Krasińskich oraz w Parku Gustawa Orlicz-Dreszera w okresie od 01.01 – 31.12.2023 r.