Załącznik nr 1B do SWZ – Dreszera (część 2) | Usługa polegająca na utrzymaniu w czystości oraz na wyposażeniu w środki czystości toalety publicznych w Ogrodzie Krasińskich oraz w Parku Gustawa Orlicz-Dreszera w okresie od 01.01 – 31.12.2023 r.