Zalacznik-Nr-1A-do-SWZ-Standardy-biezacego-serwisowania-toalety (Załącznik nr 2 do UMOWY) | Świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym automatycznych toalet miejskich w 2023 r. będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy