Ogłoszenie o zamówieniu | Wykonanie rozbiórki pawilonu przy ul. Batorego 14 wraz z uporządkowaniem terenu na działce ew. nr 35/3 z obrębu 2-01-06 w Warszawie