Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej | Wykonanie 700 sztuk metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. ławek warszawskich według dokumentacji technicznej wraz z dostawą i montażem na terenie m.st. Warszawy w trzech modelach