Załącznik nr 4 do SWZ – zakres prac i ceny (załącznik nr 1 do UMOWY) | Zakup wraz z transportem zimowych zabezpieczeń chroniących rośliny przed zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy zwanych dalej zabezpieczeniami zimowymi