Załącznik nr 3 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Zakup wraz z transportem zimowych zabezpieczeń chroniących rośliny przed zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy zwanych dalej zabezpieczeniami zimowymi