Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Zakup wraz z transportem zimowych zabezpieczeń chroniących rośliny przed zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy zwanych dalej zabezpieczeniami zimowymi