Załącznik nr 1 do SWZ – parametry zabezpieczeń (załącznik nr 2 do UMOWY) | Zakup wraz z transportem zimowych zabezpieczeń chroniących rośliny przed zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy zwanych dalej zabezpieczeniami zimowymi