Informacja o złożonych ofertach.BES | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1275, pn.: „Oświetlenie wału wiślanego”