Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1275, pn.: „Oświetlenie wału wiślanego”