Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Zaprojektuj i wybuduj: alejka do Lasku na Kole w Warszawie