Protokół z postępowania | Zlecenie wykonania okresowych kontroli rocznych stanów technicznych obiektów budowlanych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy