Załącznik Nr 2 wzór zapytania ofertowego | Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż kompostownika przy Pawilonie Edukacyjnym Kamień ul. Wybrzeże Puckie 1