załącznik nr 4 – lokalizacje tablic | Zaprojektowanie, wykonanie i montaż w parkach Śródmieścia dwóch tablic informacyjno – edukacyjnych dotyczących budek dla ptaków