załącznik nr 3 -wzór umowy | Zaprojektowanie, wykonanie i montaż w parkach Śródmieścia dwóch tablic informacyjno – edukacyjnych dotyczących budek dla ptaków