załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy | Zaprojektowanie, wykonanie i montaż w parkach Śródmieścia dwóch tablic informacyjno – edukacyjnych dotyczących budek dla ptaków